Nieuwe opdracht Waardebepaling
De gebruiker verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en geen onwaarachtige of onjuiste informatie te hebben verstrekt
De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Schade Service Management.
Naam ondernemening*


Adres*


Postcode / Woonplaats*


Telefoonnummer
Opdrachtgever
Naam opdrachtgever


Adres


Postcode / Woonplaats


Telefoonnummer


Naam behandelaar


E-mailadres behandelaar


Dossiernummer


Polisnummer


Tussenpersoon


Telefoonnummer tussenpersoon
Reden opdracht


Verzekerde


Adres


Postcode / Woonplaats


Verzekerde bedragen en dekking


Gewenste inspectiedatum


Gewenste levering
Bestand-1


Bestand-2


Bestand-3
Te inspecteren ondernemening
Opdracht details
Stuur een bestand
Click for new image
Vul de code in ter voorkoming van spammail